Skruefærgen »Valdemar«
     ved overfarten  fra 1886-1890 og 1905-1920

Skruefærgen »Valdemar«
 

   »Valdemar« er bygget i 1886 på Burmeister & Wain i København. Skibet var særligt egnet som isbryder og endte iøvrigt sine dage som isbryder for Statens Istjeneste fra 1938 - 1959 stationeret i Limfjorden.
   Færgen  »Valdemar« har sejlet på Strib-Fredericia overfarten i to perioder først fra byggeåret i 1886 til 1890 og fra 1905 til 1920.
   »Valdemar« var opkaldt efter prins Valdemar, der blev født i 1858, død i 1939. Han var yngste søn af Christian IX. 

 

»Valdemar«s data:
Længde,  over stævnene .............. 43.89m.
Bredde, over fenderlisten................3.11 m.
Dybde fra hovedbjælkens retl.
til kølens overkant ...........................3.96 m.
Fri højde på hoveddæk (fra hoved-
dæks overkant til brodæk-
bjælkens underkant ......................  4.87 m.
Sporlængde, største effektive ....   41.49 m.
Passagerantal .................................418 stk.
Dybgående, middel med last .........  2,87 m.
Brutto register tonnage ............... 348,35 t.
Netto do. .................................... 139.58 t.
Antal både ..........................................4 stk.
Antal redningskranse .....................   18 stk.
Antal redningsbælter ....................  340 stk.
Fart med last .................................10 knob
 

   

        Middelfart Dagblad
                    
den 8de Maj 1887
Dampfærgen "Valdemar", der i nogen Tid har været i Kjøbenhavn for at blive underkastet det sædvanlige aarlige Eftersyn, er afgaaet derfra i Lørdags, hvorefter Dampfærgen "Ingeborg" afgaar til Kjøbenhavn i samme Anledning.

 

Middelfart Avis
den 11te September 1887
.
-
I Torsdags førtes af Jernveien fra Nyborg Scholtz's store Menageri med Extratog til Strib, hvor det overførtes til Frederits paa tre Ture af Dampfærgen "Valdemar".