Om udflugtssejladserne på Lillebælt
                        i 20erne og 30erne

Udflugtssejladserne fra Fre-dericia blev en fast del af livet ved Lillebæltsoverfarten i de følgende somre (efter 1914). Programmet blev med tiden ændret lidt, idet udflugtsfær-gerne senere også anløb Strib og medtog Udflugtsdeltager-ne derfra. Endvidere skete der det, at målet for sejladserne ændredes efterhånden som bygningen af Lillebæltsbroen skred frem. Nu var det broen, der blev udflugtsmålet, og sædvanligvis fulgte der inge-niører med, som undervejs fortalte om broarbejderne.

 
 

Et særligt kapital i forbindelsen med udflugtssejladserne bør nævnes her. I 1930 holdt KFUM-Spejderne en korpslejr på Fænø. Af de mange besøgende i lejren på besøgsdagene blev en væsentlig del befordret med DSB-færge fra og til Frede-ricia. Antallet af rejsende var så stort, at den "ordinære" udflugtsfærge S/F Fyn måtte assistere ved sejladsen, hvori også deltog H/F Strib, samt H/F Hjalmar, der ved denne lejlighed var hentet ned fra Sallingsundoverfarten, hvor den på dette tidspunkt var stationeret.