Det bekjendtgjøres herved. at Jernbanestrækningen Vamdrup-Frederits og Middelfart-Strib vil blive aabnet for Driften den 1de November d.A., og at derved den gjennemgaaende Trafik mellem Kjøbenhavn og Udlandet over de fyensk-jydske Baner iværksættes. Paa samme Dag aabnes Struer- Holstebro Banen for Driften.
   De detallierede Fartplaner ville snarrest muligt blive bekjendtgjorte af Overdriftsbestyreren.
   Direktionen for de danske Jernbane-Driftselskab,
                                                     Aarhus, den 23de Oktober 1866