Middelfart Avis
                          den 12te og 14de Juni 1898
- Natten mellem Fredag og Lørdag da Toget med Afgang fra Odense Kl. 12,15 kom til Strib, bemærkede Lokomotivpersonalet til deres store Forfærdelse et afrevet Mandeben hænge paa Lokomotivet, Der blev strax telegraferet til alle Stationer paa Strækningen StribSNyborg, og efter foretagen Undersøgelse fandtes Manden mellem Odense og Holmstrup, frygtelig tilredt og en Arm manglede. Det eneste ubeskadigede var Hovedet. Han var omtr. 30 Aar og velklædt. Liget førtes til Odense Fattiggaards Lighus, hvor Ligsyn foretoges. Om her foreligger et Selvmord eller et Ulykkestilfælde bliver maaske aldrig opklaret.

                               den 14de Juni 1898
I Fredags kunde der let være skét en større Ulykke ved Strib, idet en Cyklist kom kørende nedad Bakken fra Strib Færgegaard (det ny Hotel) uden at lægge Mærke til, at et Lokomotiv var ifærd med at passere Jernvei-overkjørselen, hvis Led, mærkeligt nok ikke var lukket. Det lykkedes dog Cyklisten i sidste Øieblik at redde sig selv, medens Cyklen blev ødelagt og hans Tøi endel forrevet.