Middelfart Avis
den 15de Juni - 5te og 18de Juli 1877.
 -  5te Bataillon afgaaer Dags Morgen ad Jernveien fra Odense til Strib og videre til Horsens, hvorfra Marchen sker ad Landeveien til Leiren ved Hald, hvor Bataillonen indtræffes paa Mandag - 2det Dragonregiment afmarchere paa Søndag fra Odense ad Ruggaardsveien og videre ad Middelfart- Bogense Landeveien til Strib, hvorfra Regimentet paa Tirsdag befordres med Dampfærge til Frederits og videre ad Jernveien til Horsens. Herfra fortsættes Marchen til Leiren hvor Regimentet ankommer Fredag den 22de ds. - Natten mellem Søndag og Mandag indkvarteres Regimentet i Egnen omkring Ruggaard og Natten mellem Mandag ogTirsdag i Veilby Sogn i Nærheden af Strib.
     
                    den 5te Juli 1877.
Bekjendtgjørelse

om overtagelse af Militærkjørsler
                           fra Leiren ved Hald
      Under Troppernes Hjemmarche fra Leiren ved Hald vil der behøves afgivet i Tiden mellem 24de og 27de Juli d.A. følgende Befordringer og Bespændinger:
    fra Strib til Odense
               for 5te Bataillon:

   4 hver med 2 Heste bespændte Vogne med Kuske;
     4 Par Forspandsheste med Kuske
men uden Seletøj
    4 enkelte Forspandsheste med
Førere men uden Seletøj
til Bespænding for Patron og Bagagekarrer. 
  Fra Strib til Nyborg:
for 7de Bataillon som 5te Bataillon.
Marchen antages at ville medtage 3-4 Dage. Skriftlige Tilbud om Afgivelsen af disse Befordringer og Bespændinger indsendes til 2den Generalkommandointendantur i Aarhus senest den 12te Juli d.A. med Angivelse af Leien pr. Dag særskilt for en tospænder Vogn med Kusk, et Par Forspænderheste med Kusk og en enkelt Hest med Fører og iøvrigt i Overensstemmelse med Konditionen, som henligge til Eftersyn paa Byfogedkontoret i Middelfart
     2den Generalkommandointendantur i Aarhus
                                  den 5te Juli 1877

              
den 18de Juli 1877.
- Paa Tilbagemarchen fra Leiren ved Hald, vil 7de Bataillon den 24ds blive indkvarteret i Staurby, Aulby og Skrillinge og 5te Bataillon den 25de ds. i Røile, Veilby, Bøgelund, Billeshave, Kathrinebjerg, Stutterigaarden, Bro og Munkgaard.