Middelfart Avis
                   Fredag den 15de Febr. 1889.
- Intet Tog har befaret Fyen i Nat. Tog 49 Onsdag Eftermiddag (i Middelfart Kl.8,15) naaede ikke længere end til Nørreaaby, hvor det sidder endnu (Kl.2 Eftm.).
- Intet tog senere udsendt paa fyenske Linier.
- Strax da Veiret lagde sig (Torsdag Formiddag) blev der sat Kraft paa at rydde den fyenske Jernveilinie. Kl.4.15 meldes dette fra Jernveistationen, men der kunde da endnu ikke siges Noget om, naar det vilde lykkedes.
- Hele vor Telefonforbindelse med Omverdenen kom i Uorden - netop paa den Tid, hvor der er haardt Brug for dette ellers fortræffelige Edderkoppespind, slynges Traadene sammen saa det bliver til Vrøvl det Hele. Kl. 3-4 Eftm. kom der forsaavidt Orden i Sagerne, saa der kunde meldes fra Nørre-Aaby, at det Tog, som Onsdag Aften blev stikkende i Sneen, kunde afgaa herfra Kl. 3 Eftermiddag, det kom hertil Kl.4.15 og gik videre til Strib. Med Toget var kun faa Reisende, som havde havt ufrivilligt Ophold paa Gjæstgivergaarden.