Middelfart Dagblad
                   den 18de November 1887.
 -  Keisertoget, der bestod af en halv Snes Vogne med 2 Lokomotiver for, afgik fra Nyborg i Gaar Aftes Kl.6 ¾ med 47 Minutters Forsinkelse. Det Kjørte her forbi Middelfart Kl.8,7 Min. og ankom til Strib 6 Minutter senere. Her benyttedes 2 Dampfærger til Overfarten. De fyrstelige Personer forlode ikke Vognene, hvorimod en Del af Følget steg ud. I Fredericia var Havnehovederne oplyste med Begfakler, og Stationen var festlig Smykket, Keiseren, Keiserinden og Prinsessen af Wales stege ud af Vognene og hilste paa de Tilstedeværende, men kort efter gik de atter ind i Vognene, hvor der indtoges et Maaltid i Spisevognen; der var dækket med Guldservice samt smykket med Blomster. Afreisen herfra foregik Kl. 9.45 Min. og Kl. 10.34 ankom Toget til Vamdrup hvor Keiseren modtoges af Grev Kontousow og Overpræsident Krahn. Toget afgik derfra Kl. 10.53 Min. under Hurraraab.