Middelfart Avis
                       en 19de Juli 1890
- Jernbanekonduktør Petersen fra Nyborg var i Onsdags saa uheldig i Nærheden af Nørreaaby Station, da han gik uden paa Toget for at billettere, at slaa Hovedet imod Signalpælens Vinge, hvorved han fik Panden flækket. Han blev strax forbunden og derefter ført til Nyborg.

    
            den 20de Juli 1890
 - 
Den igaar omtalte Konduktør Petersen, der i Onsdags kom tilskade ved at støde Hovedet mod et af de ny Signaler, som ere opstillede ved Stationerne, er endnu meget lidende. Ulykken skete, da han med Toget Eftmd. Kl. 419 kom i Nærheden af Middelfart Station, hvor han var ifærd med den farefulde Gjerning: at gaa uden paa Vognene for at efterse og klippe Billetter. Ved Nørreaaby fik han Bistand med Vand osv. Paa flere Steder i Ulandet (maaske de fleste) er denne Gang udenfor Vognene under Kjørselen afskaffet, og det synes nu at være Opfordring til at det samme finder Sted her i Landet, især naar der opstilles Gjenstande (i dette Tilfælde ny Signaler), der staa saa nær, at det kan koste Menneskeliv hver Dag paa en halv Snes Steder alene mellem Middelfart og Nyborg. Det maa anses for mærkeligt, at Konduktør Petersen magtede at holde sig fast efter det voldsomme Slag, thi Guderne vide, at der er ikke Meget at holde fast ved.