Middelfart Avis
                         den 22de Januar 1881.
- Et Telegram til Postkontoret meldte igaar: Kjøbenhavns Brevpost af Onsdag Aften og Torsdag Morgen afgik fra Odense ad Landeveien Kl. 7,30 Morgen (Disse Poster maa altsaa være førte fra Nyborg til Odense ad Landeveien). Den Post som Torsdag Eftm. Kl. 1 afgik fra Middelfart, var Fredag Morgen Kl. 8 endnu ikke naaet til Odense. - Et Tog er Fredag Form. Kl. 10 afgaaet fra Nyborg.

- Senere Meddelelse: Den i Torsdags herfra ad Landeveien afsendte Post omvexlede underveis Brevposten fra Middelfart med den fra Odense afsendte Brevpost fra Odense og Sydfyn og ankom hertil Kl. 11 Fdm.

Den fra Strib Kl. 7½ Morgen afsendte Sneplov naaede først Nørreaaby Kl. 2½ Eftermiddag, og det her holdende Tog, som var afsendt fra Nyborg Kl. 10 Fmd., ankom her til Middelfart Kl. 250 - Umiddelbart efter at Tog 5 var ført igjennem, løb Tog 8, hvorefter Togene kunne gaa regelmæssigt i Fyen.