H/F »Kronprins Frederik«
                   1922 - 1933

   
 

H/F »Kronprins Frederik« fortrinsvis reservefærge
 

 

»Kronprins Frederik« der var en hjulfærge, er bygget på Helsingør Skibsværft i 1898, Færgen var blandt dem, der aldrig blev forlænget. Den kom først i 1922 til Strib-Fredericia overfarten hvor den som reservefærge afløste »Kronprinsesse Louise« færgen sejlede her til 1933 da den blev afløst af »Hjalmar«.
    »Kronprins Frederik« blev ophugget i 1938


 

   »Kronprins Frederik«s data:
Længde, største over stævnen  ...........       54,87 meter
Bredde, største over fenderlisten  ........        13,68 meter
Dybde fra Hoveddæksbjælkens retline
til kølens overkant  ...............................       3,885 meter
Fri højde fra hoveddæk fra hoveddæks
overkant til brodækbjælkens underkant .       4,90 meter
Sporlængde, største effektive mellem
forreste og agerste stopbomme ..............     52.30 meter
Passagerantal   ..........................................    650 stk.
Dybgaaende, middel med Last  ....................2,80 meter
Brutto register tonage ..............................  413.56 tons
Netto register tonnage  ..............................169.71 tons
Antal både   .....................................................  4 stk.
Antal redningskranse   .....................................22 stk.
Antal redningsbælter  ......................................60 stk.
Fart med last   ................................................ 10 knob.