Fakta om Hjulfærgen »Fredericia«
   
i overfarten fra 1877 - 1883

   
 

Hjulfærgen »Fredericia« foto Jernbanemuseet

 

            Middelfart Avis
                          den 8de August 1877.
    Den ny Dampfærge til Lillebelt er døbt "Frederits". Den kom i Mandags i Havnen ved Strib, hvor den foreløbig bliver liggende, den har omtrent samme Størrelse og Udseende som den ældre Dampfærge "Lillebelt", kun Kommandobroen er lidt forskjellig. - Da der fra Fabrikantens side er sket nogle Feil (i Henseende til Maalene) idet Vogntrinene vilde støde imod Nedgangen til Kahytterne, saa maa disse Ændringer, der formentlig ville medtage omtr. 14 Dage, foretages før den ny Færge kan tages i Brug. - Den ældre Dampfærge skal snarrest muligt til Kjøbenhavn for at underkastes det sædvanlige aarlige Eftersyn.

             Middelfart Avis
                   
den 26de Oktober 1877.
    Til den ny Dampfærge paa Lillebelt, der er bygget paa et tysk Værksted ved Østersøen, (i Elbing) var der, som bekjendt, paa Finansloven for 1876-77 bevilget 240.000 Kr. Af dette Beløb er sparet 59.000 Kr. - hvilket bl.a. giver endnu et Bevis for, hvorledes Arbeids- og Jernpriserne ere faldne i det sidste Par Aarstid.

»Fredericias« data:
Længde: størst over stævnen ............42,83 m.
Længde mellem stopbommene  .........41,18 m.
Bredde, størst over hjulkasserne ......13,57 m.
Fart m. fuld kraft og 85 t. vognlast .....8 knob
Passagerantalmed og uden vogne ....300 stk.

     
 

 
 

Hjulfærgen »Fredericia« ses her i Fredericia havn - sidst i 1870'erne