Om Færgegaardens brand -
                  og om den totale mangel på efektivitet desangående

Et slag blev rettet mod aktiviteten i Strib,
                                       da Færgegaarden brændte i pinsen 1919,

    1, pinsedag eftermiddag, da der i det strålende vejr var mange hundrede mennesker ved koncertsalen og Færgegaarden, opdagedes det, at det brændte i et værelse på Færgegaardens loftetage. Man prøvede med nogle spande vand, men det hjalp ikke, og der blev så telefoneret efter brandvæsenerne i Fredericia og Middelfart og sprøjten i Røjle. Men telefonen var i uorden, så der måtte bud til Strib station, hvor der blev ringet til Fredericia brandvæsen. Her svarede man imidlertid, at man ikke kunne komme uden efter en særlig rekvisition, og da den ikke kunne skaffes, blev Fredericia brandvæsen. hjemme.
      I Middelfart svarede man, at man nok skulle komme, men da der var en stor udstilling i byen, kunne man ikke trække mandskab væk derfra. På den måde gik der en time før en egentlig brandslukning kunne begynde.
    Det var sprøjten fra Røjle, der nåede frem en time efter, at branden var opdaget. Ilden havde da omspændt hele bygningen, og sprøjten fra Røjle ville ikke funktionere indtil man opdagede, at man havde glemt at sætte sugerøret til. De tynde stråler, der kom fra sprøjten, kunne intet udrette. Alt hvad der kunne brænde i tagetagen var brændt, og flammerne gik videre med ødelæggende virkning til de øvrige lokaliteter. I mellemtiden havde de mange tilskuere dog reddet hvad redes kunne af inventar og andre genstande. Et par tilrejsende havde også reddet noget sølvtøj til sig selv, men det blev opdaget, og en straffesag fulgte.
     Kl. 16,30 kom Middelfart sprøjte ledsaget af en enkelt brandmand. Det viste sig, at Middelfart brandvæsen ikke havde slanger nok til at tage vand direkte fra Lillebælt, så byfoged Stephensen beordrede tilskuerne til at hente vand i spande fra Lillebælt. Man protesterede, men det hjalp ikke. Man måtte fatte en spand og og trave frem og tilbage mellem branden og Lillebælt - hvis man ikke, hvad mange gjorde, satte spanden fra sig og forsvandt.
     Færgegaarden blev, efter tegning af arkitekt Jensen Middelfart, genbygget i den skikkelse, den har i dag.
    I løbet af forsommeren 1920 blev man færdig med at genopføre den nedbrændte Færgegaard, som nu blev kaldt
»Strib Badehotel« (efter Åge Petersens bog "Strib i færgernes og jernbanens tid".