Middelfart Avis
       den 13de Marts 1878.
 -  I Mandags Eftermiddag var en herboende ældre Mand, Baadfører Jens Gorritsen, nær ved at drukne, idet Baaden, i hvilken han befandt sig ude i Beltet kuldseilede og fyldtes med Vand. Den gamle Mand, der oftere har været i Havsnød under omtrent lignende Om-stændigheder, blev frelst ved Hjælp fra Dampfærgen, og Føreren Kapitain Jespersen, sørgede derefter saa godt for Mandens Pleie, at han igaar Morges kunde vende tilbage til sit Hjem. Baaden, som drev bort, var man igaar ude for at søge efter.

      den 27de Marts 1878.
 Baadfører Jens Gorritsen, der for kort siden nær var omkom-men ved at kuldseile i Beltet, men blev frelst ved Hjælp fra Dampfærgen, har fra Fyens Stiftsamt faaet Underretning om, at hans Baad, der er bjerget i Nærheden af Assens, vil blive ham udleveret, imod at han kommer overens med Bjergerne. Samtidig har Stift-amtet rettet en Forespørgsel til Herredsfogden i Vends Herred for at erfare, om der ikke skulde være Grund til at virke for en offenlig Belønning til de Mænd af Dampfærgens Be-sætning, som frelste den gamle Mand