Hjulfærgen »Dagmar«
                   
 i overfarten fra 1899 - 1935

 Hjulfærgen »Dagmar«
 

 

D/F »Dagmar« bygget på a/s Burmeister & Wains Maskin- og skibsbyggeri i 1889. Ved byggeriet af »Dagmar«, havde statsbanerne fået en færge på størrelse med den lille »Hjalmar«, i 1904 blev »Dagmar« forlænget på Københavns Flydedok. Den kom i 1899 til Fredericia-Strib overfarten, hvor den indgik i en direkte forøgelse af færgeantallet. Færgen sejlede uafbrudt på overfarten til 1935, hvor efter  den gamle hjulfærge blev ophugget      


   Den var opkaldt efter prinsesse Dagmar, født 1847, død 1928. og som blev kejserinde af Rusland. Hun var næstældste datter af den danske konge Christian IX
 

 

Længde størst over stævnene..................... 63,80 m.
Bredde,      "        "   fenderlist ....................13,11 m.
Dybde fra hoveddækbjælkens
  retl. til kølens o.k. .....................................3,81 m.
Fri højde paa hoveddæk (fra hoveddæks
o.k. til brodækbjælkens u.k.) ......................4,875 m.
Sporlængde, største effektive mellem
forreste og agterste stopbom ......................61,70 m.
Passagerantal ........................................... 818 stk.
Dybgående, middel, med last ...................... 2,90 m.
Brutto register tonnage .............................438.58 t.
Netto       "            "         .........................237.08 t.
Antal både .................................................. 4 stk.
    "     redningskranse ................................. 22  "
    "     redningsbælter  ................................816  "
Fart med last ............................................10 knob

 

         

         Middelfart Avis
                 den 26 Oktober 1904
I Mandags (24,10) fandt den officielle Prøvetur sted med Lillebæltfærgen »Dagmar« efter at Fær-gen er blevet underkastet Ombygning og Forlæn-gelse. Prøveturen over den maalte Mil faldt sær-deles lovende ud.