Ejerer (beboere) i Vestergade nr. 35 - matrikel nr. 1cy -

Købmand Nancke                1924 -             
Tranegaard Andersen                     1925 - 1938
Popp-Andersen                                1938 -    1968 ?
I.C.- selvbetjening                             1968   -  
Købmand   Børge Nielsen                       
Bikuben ( Fusion m/ Sparek. Fyn  1970  -   1983
Døgnkiosk v/ Kobber-Larsen          1983  -   1990
Strib Service Center v/ Erik Bay     1990  -   1994
Gaveartikler v/ Kate Holmgard
Timework Of Scandinavia Aps (Ure)

Tranegaard Andersen fik 3 april 1925 spiritus bevilling.
fik 30sept.1925 tilladelse til at nedgrave bensintank ud for butikken.

Foto 2008