Skøde 22 august 1921
   Undertegnede Boghandler P.C.Laursen Kviesgaard af Strib, sælger og overdrager herved til Boghandler Chr. V. Hartmann af Nørresundby, den mig ifølge skøde af 7 februar 1920 læst 17 s.m., tilhørende ejendom matr. no. 1ht. af Strib Færgegaard Vejlby sogn af hartk.
¾ alb. med derpå værende bygninger, disses grund- mur- og nagelfaste tilbehør .... og endelig inventar, hvoraf fremhæves: 2 hvidlakerede fordiske med skuffer og glas foran, 1 hvidlakeret glasskab med reol, 1 hvidlakeret reol, 2 do vinduesforsatser, 1 udstillingsbord, 1 cigaretautomat af Wistofte fabrikat, 1 kasseapparat, 1 kortstativ, 1 bog do., 1 glasmontre og 2 marquiser ...

I 1937 blev ejendommen solgt
                                                                             Betinget Skøde.
           Jeg undertegnede Boghandler Kaj Ostenfeld Høeg, Nordre Fasanvej 102, København sælger og afhænder herved på de nedenfor nævnte betingelser til fru Dagny Mithe, Hydegaardsvej 40 b, Ordrup som særeje den mig iflg. skøde, tinglyst 21 november 1927 tilhørende ved hovedlandevejen i Strib beliggende ejendom med grund, bygninger og have, skyldsat under matr. nr. 1hf af Strib  ....
   Køberinden overtager og tiltræder ejendommen den 1. juli d.a. ....
   Købesummen er fastsat til 8,000 kr. berigtiges således: a. hun overtager forretningen fra 11 juni termin d.a. ... restgæld til kreditforening kr. 5,864,04  - til Spare- og Lånekassen for Middelfart og omegn  kr, 1580,  rest betaler køberinden kontant og uden renter den 1. juli d.a.
    ... såsnart købesummen er betalt, er sælgeren pligtig til at meddele ejerinden endeligt skøde ...
    Jeg, sælgeren befuldmægtiger herved min fader Pastor F.L. Høeg, Vindeby pr. Svendborg til at modtage restkøbesummen og til at udstede og underskrive endelig skøde på ejendommen til køberinden
                                                                     2 juli 1937
( Som det ses er salgsprisen på ejendommen faldet fra kr, 14,000 i 1927 til kr. 8,000 i 1937).