Beskrivelse tilsendt arkivet,  af Leif Aspevoll -
                                                          Hovsenga 20, Hønefoss, Norge


Fra en levnedsbeskrivelse i "Norsk Militært Tidsskrift" for 1882 - gengives følgende udrag , af den senere Generalmajor Andreas Gram Hejde, der var født 20 april 1760 på gården Sælsbak ved Trondhjem -  dateret: Kjøbenhavn, 31te December 1818.
    "Den 11/2 1785 blev jeg ansat som Secondleutenant á la suite, ved Oplandske Dragon-Regt. i Norge, men forblev ved Veivæsenet i Danmark.
     Den 21 marts 1787 blev jeg Premierlieutenant og Conducteur ved vejetaten og den 2/7 1790 Capitain og Veimester.
     I 1801 udførte jeg forskandsningsarbeiderne ved Strib. Under den 25/5, 1804 blev jeg Major af infanteriet.
     I 1807 blev mig først overdraget forsvaret af kysten mellem Nyborg og Svendborg, senere mellem Assens og Bogense. I 1808 var jeg tillige Pladskommandant i Middelfart, hvilken post var ledsaget med mange og ofte brændende ubehageligheder. Jeg beholdt den sålænge de fremmede Tropper vare i landet, og da de spanske tropper revolterede for at gå over til englænderne, var jeg så heldig at forhindre, at de under min commando henlagte batterier ved Strib og Vasnæs bleve tagne af tropperne, der under revolten bemestrede sig Nyborg fæstning og de øvrige søbatterier i Fyen
     Den 26de februar 1809 oprykkede jeg til Oberstleutenant i Vei-Korpset og under 24de januar 1810 blev jeg udnævnt til Oberst og Chef for Corpset"

     A.G.Hejde blev i den indstilling, hvorefter han d. 28/1, 1809 dekoreredes, omtalt således:
   "Som Commandant for Middelfart og Omegn har han under de fremmede Troppers nærværelse vist den utrættelige virksomhed og erhvervet sig den almindelige agtelse, hvormed hans navn erindredes af alle de tropper, som har været på stedet.
     Ved de spanske uroligheder blev ved hans omhu, ikke blot alle uordener forebyggede og indvånernes beskyttede fra voldsomheder, men hans klogskab var det fornemeste middel til, at batterierne ved Strib og Middelfart ikke bleve besatter af de spanske."
    Udskrift af ridderlisterne:
     " Er udnævnt til ridder af Dannebrogen den 28 juni 1809. Har aflagt skriftlig Eed den 12. juli s.a. Dekorationen blev tilsendt ham med feldtposten den 4. juli s.a."
    Han blev Generalmajor d.1/11 1828 og døde året efter på Lavindsgård i Danmark. (beliggende mellem Odense og Nyborg)

 

I "Baunen" nr. 1 og 2 fra 2007 kan læses yderligere om napoleonskrigene - kan ses på Lokalarkivet eller lånes på biblioteket