Noget om Kåsvængets Tilblivelse

Først i august 1923 blev der taget hul på udstykningen af Stribgaardens arealer der ligger på venstre side af Kåsvej, set fra Strib Landevej (matr. no 1 qx)

   

I december 1923 frasælger ejeren af matr. no 1 qx Niels Christensen en parcel under matr. no 1uæ (nu kåsvej 1 / 3 / 5)

 

 Parcellen der på matrikelskortet med nr. 1 qx blev senere i 1923 solgt af Niels Christen til Chr. A. Damm -

I 1925 købte Chr. A. Damm matr.no 1 xh og 1 to,  det, nuværende  "Kåsvænge" -                                                                     

   

Området med matr.nr. 1 qx, 1 xh og 1 to, solgt af Chr. A. Damm til Chr. Nielsen (Linden) i 1930 - iflg. efterfølgende købekontrakt / skøde

   

matr.nr. 1 qx, 1 xh og 1 to, solgt af  Chr. Nielsen (Linden) i 1951 - iflg. efterfølgende købekontrakt / skøde til brødrene Tage og Jens Flemming Hansen

 

 
   

 

I 1953 så ejendommen Kåsvej 9 (på Matr. nr. 1qx) ud - da den i 1960erne, blev overtaget af Tømrermester Knud Jensen og ombygget til værksted - som det ses er det før, der var adgangsvej til matr. nr. 1xh, det senere etablerede "Kåsvænge"