Glimt fra  

Forretningslivet i Strib
  fra 1884 til omkring 1984
 

Det stråtægte bindingsværkshus,  var formentlig udhus til det bageri og gæstgiveri som ejeren af færgegården lod opføre i 1874 og som nedbrændte i 1899
                                                                                                                            ▼

Omtalte bagerforretning må nok siges at være byens første forretning
I årene 1874/77/84/  hed Bageren  N.J.Sørensen
i 87/89/91 R.J.Sørensen
og i årene1892 -  98  Hans P. Hansen

"Bagerhuset" lå på grunden,
Tjærepletten nr. 38
dengang benævnt "Bagerigrunden"

 

Den Stråtækte bindingsværks bygning på billederne er angiveligt bagerens stald m.m. - han kunne som det ses af nedenstående annonce - andet end bage brød, - idet  han åbenbart også drev  husdyravl (grise ?)
Foto, er fra omkring 1898 

     Middelfart Avis
            den 14de Mai 1884.
(Annonce)
Brødudsalg

Rugbrød og Hvedebrød fra Bager Sørensen, Strib, kan stadig faaes hos
       Niels Jørgen Nielsen         Røile
Rugbrød fra samme Bager kan faaes
   hos Rasmus Nielsen,             Billeshave.

 

     Middelfart Avis
              den 15de April 1888.
- Forleden var en Mand, som seilede med Brød for Bageren i Strib, nær kommen galt afsted i Beltet mellem Strib-Frederits, idet han med sin Baad blev knuget af en Isflage og utvivlsomt vilde være bleven knust, dersom ikke Føreren af Dampfærgen havde bjerget ham.

 

   Middelfart Avis
         den 20de Juni 1889.
(Annonce)
Omtr. 40 Læs Gjødning tilsalgs i denne Uge hos
               Bageren i Strib.

 

Middelfart Avis
          den 4de Mai 1889.
(Annonce)
Brød fra Stribs Bageri haves til Udsalg og Rug tages i Bytte
hos Peder Jørgen Nielsen.
Vejlby Skov.

     

       Middelfart Avis
              den 19de April 1890.
(Læserspørgsmaal).
- Har Hr. Rasmus Sørensen i Strib Ret til at drive Bageri, Kjøbmandshandel og Værtshusholderi i Forening ?
En Næringsdrivende i Middelfart.
  Ja, - forudsat, at han har kgl. Bevilling.
                                              Udg.

 

   Middelfart Avis
  Fredag den 1ste August 1890.
- En yngre Mandsperson, saavidt vides, en Bagersvend fra Strib, blev Torsdag Eftermiddag greben her i Byen i færd med at betle. Han blev ført til den herværende Arrest under stor Modstand.   

 

     Middelfart Avis
       den 27de November 1890.
- Ved Strib var der stor Oversvøm-melse. Vandet trængte ind i Bagerens Hus og endnu et Sted. Adskillige Fiskere hist og her have mistet deres Baade, og det formodes, at flere af dem ere sønderslaaede

 

  Middelfart Avis
      den 18de August 1893.
- Husmand Mads Clausen har i disse Dage solgt en lille Plet Jord af sin Have til Bager-Kusken paa Strib for 385 Kroner. - Det er Kjøberens Hensigt at bygge Bageri med Bolig og tage det i Brug fra 1ste Novbr.

- og Tandteknik

     Middelfart Venstreblad
                      6te Maj 1901
         Bucholtz 20-aarige
          billige Tandteknik

Middelfart er flyttet til Strib. Bedste Tænder
1 Kr. 50 Øre Stk. Større Antal meget billigere.

 

      Middelfart Venstreblad
                        25 de Oktober 1901
  
 Strib                                            Strib
             Til  Nytte og Forskønnelse

Kunstige Tænder bedste Slags indsættes omhyggeligt (Ministeriets Bevilling) af Bucholtz Strib, fra 1 Kr. til 1 Kr. 50 Øre pr Stk efter Antallet, Specialitet billig omsætning paa nyt Kautschuk af Tænder som ikke mere passe. 25 Aars Øvelse.

 

iflg. folketællingen 1890
Rasmus Jørgen Sørensen   - bager            - 49 år
Ane Kirstine Nielsen            - hans kone    - 45 år
Søren Sørensen                  - deres søn     -  11 år
Christian    do                       -       do         -    6 år
Hansine Marie Hansen   - tjenestetyende  -  26 år
Isak Ludvig Deleran      - bagersvend       -  25 år
Rasmus Valdemar Rasmussen -  do          -  18 år
Jørgen Jørgensen              - kudsk            -  28 år.

     
 

 

Kiosken ved Nordenbro

Kiosk v/ færgelejet - foto c.1945

Kiosk v/ Nordstranden ca. 1910

Peter Hansen var Skovmand og som det kan ses, Drager, samt Cigarhandler,hans kiosk ses på billedet tv. - bag lygtepælen.

 Han boede i "Skov-havehuset"
 - Vestergade nr. 1

På billdet t.h. kan man  fornemme hans kiosk

 

  Parcellen matr. nr. 1ad - nu vestergade nr. 4 - blev som nybebygget i år 1900,  af P.C. Gullev, skødet til Bagermester H.P.Hansen - i 1911 blev de to tilstødende grunde - matr. nr. 1ff og 1fm, solgt til samme af Sagfører Bonnesen (som da ejede "Strib Badehotel")  for kr. 331.20 - H.P.Hansen solgte bageriet m.m. den 31 maj 1919 til Andelsselskabet "Strib og Omegns Andelsbageri" - næste indehaver var bagermester C.Christoffersen, der var ejer fra april 1933 til april 1935, den nye Bager hed Chr. Danielsen, men det ejerskab varede kun til sept 1935,  næste bager var Chr. Aaskov, der drev bageriet til juli 1940, hvor ejendommen ved fogedudlægs-skøde blev overdraget til Henrik Nydal. - brugere af ejend. nr. 4

 

 

Efterlysning !!!
Her er plads til et fotografi af ejendommen Vestergade nr. 4
 fra tidsrummet 1900 - 1920
er det dig der har et sådant ???

helt th. vestergade nr. 4

 

 

◄  Da der var mejeri i underetagen i den såkaldte "Cottage" 
- På mælkevognen  mejeriejer, senere hjemmebager H.P.Jensen -

Det tidligere Mejeri / Mælkeudsalg  og Fiskehandel  - Vestergade25   ►
- I døren ses Mejeriejer H.P.Jensen med hustru og børn

lille foto: Fiskehandler Morten Hansen m. salgsvognen               


◄ 
Mejeriejer, senere Hjemmebager H.P.Jensen
  - 1910 - 1923

Mejeriejer Leo  Rasmussen  ►
- 1924-1936

Der var mejeridrift i Strib fra 19 09 til omkr,1950
først i underetagen l "Corttagen" - til 1914
og derefter i Vestergade 25

Om "Strib Mejeri" og Fiskehandel
 

Tranegaard Andersens. købmandsbutik
ca. 1930 - (Vesterg. Nr. 35)
- efterfølger købmand H.Popp Andersen
 

Erik Svendsen Malermester / Tatol omkr. 1950 (Vestergade nr. 19 )

Hartmanns Boghandel / gademarked ca. 1925 (Vesterg.nr.23)

Vesterg. nr.20

Vesterg. nr.20

Gunnar Borre's butik efter begyndende renovering 1956 - Indehavere + søn og t.h. bydrengen. - andre brugere af ejendommen

på Billedet ses:
 Mælkehandler Henning Knudsen tv.
 og medhjælperen Sofus  c. 1955 -

M.Rasmussens Købmandsbutik ca 1936 (Vesterg.20)

Hjemmebageriet som det så ud i 1930

vi mangler et billede af forretningen der lå Vestergade nr.45 - har du et sådant ???

Strib  Bladcentralen

Slagter Olsens pølsemageri - i 30erne

skomager A.M.Jessen's
 butik og værksted (Vestergade nr.40 ) omkr 1920
Bedemand og ligkistesnedker Viggo Thomsens møbelforretning,, snedkerværksted og barberforretning Vestergade nr. 24  omkr. 1930

Vestergade nr.33 - hvor først der var en filial af Privatbanken i Fredericia, "Strib Bank",
etableret 22 oktober 1919 -
senere Unibank og nu Nordea har tilhuse
 -nedlagt

             

      her over tv. Strib Brugsforening  - (før 1917) ???
indsat foto c. 1970

Vestergade nr 21-
det senere pensionat og  hotel "Rona"  

Villa "Dagny" - vesterg. 17 - ca. 1940 - håndkøbsudsalg  / i kælderen D.S.B.
pakke ind- og udlevering

J.P.Christensens Fedevareforretning -
 vestergade 70 -  ca. år ??

Radio & Tv. salg og reparation indehaver  Bent Faurschou
Vestergade 35 1
foto c. 1970

Marens garn- og broderiforretning
i Vestergade nr. 72 ca. 1930

 Scharlingsvej nr. 14
 Ferdinan Dahlstrøms butik/værksted  - far og søn ses på foto - begge hed Ferdinan - omkr. 1930

 Korsvejsalle nr.    Morten Hansens fiskeforretning                   
Mælkeudsalg fra c. 1957 - mælkemand  Niels Jørgensen derefter Minnimarked
drevet af Bitten & Niels  og efterfølgende af sønnen Mogens Jørgensen
           c. 1963 til c. 1995


 Kiosk før 1935

3Aktiviteter i Vestergade 34 4
6
klik og læs om opstarten

og om postbesørgelse
før 1935
posthus fra 1935 til ??
Sparrekasse fra ??

 

Chr. Thomsens vognmandsforretning
- der lå 
Korsvejsallé. nr. 19
-  1930 -50 


Midderfart Sparrekasse


Midderfart Sparrekasse

 

 

Villa "Pomona".   bygget i 1917, hvor der i kælderen var indrettet "Grøntbod"
 - senere Møbelværksted og Fiskehandel.
lille foto fiskehandler Morten H. m. salgsvognen

 Købmand H.P.Mathiesen's Forretning omkring 1939
minni: H.P.Mathiesen - og nutidsfoto

Radio- og Cykelforhandler A.Frii's forretningsejendom ca.1935 - Vesterg.85
(nutidsfoto: Bang & Olufsen - Strib Radio)

Vilfred Larsens autoværksted -
 Münstervej - nr.39
t.v. F.Larsens Møbelfabrik c- 1952

Autogården - autoværksted og service og benzinsalg v/ Kjeld Jensen
Strandvejen   238. c. 1990 - lukket c.2007

"Strandvejens Auto" v/ Henning Hansen 
Strandvejen 180 - c.1990
Benzinsalget ophørt c. 2002

 

Fritz Larsens Møbelfabrik c. 1970
Münstervej nr. 37

 

K-Marked var et minnimarked etableret i 1965 -  facade ændret nogle gange -  foto ved lukningen 1993 - adresse: Vestergade 86. 

Restaurant "Strib" Motel
Strandvejen c. 1966

 Læs om: Chr. Hansens handelsgartneri
 
omkr. 1940
- læs yderligere
- og se større foto   

I 1926 markedsført som gartneriet "Bella Vista" 

Ansatte på maskinfabrikken "C.F.C."
læs ...

Fotograf Laura Petersens fotostudio
Münstervej nr. 25  -      klik på foto

Uwe Clausen's orientalske tæppeforretning åbnedes her i Vestergade 25 i 1972
klik på  foto

Vestergade 84 / Rørkjærsvej
oprindelig Robert Veste's butik
efterfølgende udlejet til forskellige formål
 - foto 1995

Helge Hansen's dame- & herre frisørsalon Vestergade 26 - foto 1995
ophørte efter 50 år som frisørsalon, jan. 2011

tv. Vestergade 60 Slagtermester    Henry Hansens butik -  th.   Vestergade 58 - "Toves" blommster - oprindelig Ebbe  Eriksens og    ... Larsens Købmandsbutik efterfølgende Bering's Cykel & Knallert
 butik  foto 1995 - indsat butik 2009

Vestergade 31  -  foto juli 1992
samme men som Pizzarie år ??

I midten "Strib Bank"/ Nodea filial
th. "I.C.selvbetjening"  tidligere "Popp Andersen -indsat Tranegård Andersen 1935 - foto c. 1970
Vestergade 79 - her Frisør salon - tidligere Trikotage - "Jyttes sko" - Blomster - Solcenter - El- m.v.
 - 1950  Fotografisk Atelier "Røder foto"
   

Vagn Thomsens Møbelforetning i farens
snedker Viggo Thomsens ejendom,  Vestergade nr. 24
klik på foto

   
 

Om Strib's første telefoncentral


 
 


Kommunale noter handel m.v. vedrørende
 

 

Tilbudsannoncer fra handlende og håndværkere i Strib 
i perioden fra 1926 - 1938
kopieret fra programmer til "Strib Idrætsforening's" diletantforestillinger

 i perioden fra 1949 - 1960
kopieret fra "Strib Annoncetiende" m.v.


 

Og i årene 1979 - 85
kopieret fra årenes Strib revy programmer

Herunder Strib Annonce-Tiende - årgang 1932 nr.1
bladet udkom hver anden uge indtil 1973

            Sidste udkomne nr. af "Strib Annonce Tiende"