Poul Hansen
udenfor sin Manufakturhandel ca, 1931

 

-  samme butik ca. 1940  

 

Grundris iflg. brandpolice af 1919

  Ifølge en brandforsikring tegnet i 1919 var den daværende ejer Skrædermester A.Chr.Jørgensen
Litr. a - Beboelse i Ø. og N.
    2 Etager, længde 8,2 m. dybde 8,2 m. højde 6 m. ydermurene 1 st, hulm, tagdækning cement - Bygget 1903.
       har i hver Etage, Entre, Køkken, 1 Spisekammer af Brædder samt 3 Værelser. Overalt Bræddegulve og gibsede Lofter; elektrisk Lys og Vand er indlagt. Paa Loft et Værelse af Brædder med Puds, Overtømmer af Fyr. Under en Fjerdedel af Fladen er Kælder af Beton. Grundstedet 67 m
² vurderes til Kr. 200 p. m²                                                         Kr. 13,400
Litr. b. - Baghus i V.
Længde 7 m. dybde 3,4 m højde 2,2 m - ydermur ½ St.m. Piller -  tagdækning Pap.
         er indrettet med 3 Rum til Vaskehus og Brændsel, overalt Betongulv ingen Loft, Heltag. Vand er indlagt. Den vurderes til Kr. 50 p. m
²                                                                            Kr.    1,200
Litr. c. - Baghus i V.
         længde 3,8 m. dybde 2,5 m. hæjde 2,0 m. ydermure ½ St. - tagdækning: pap.
         er Halvtagsbygning, har Gulv af Beton, Indretning til Høns og Svin.
         Der er 10 m
² og vurderes til Kr. 30pr.²                                                                                    Kr.     300
Litr. d. - Retirade i V.
Længde 1,3 m. dybde 1,3 m. højde 2,0 m  do  do
         Retiradeindretning og Betongulv.  Der er 3m
² a Kr. 40                                                   Kr.       80
         af Inventar og Støbegods er vurderet i Litr. a.
    2 Kakkelovne a Kr. 190     Kr.         380  
    2    do                 a  -      80       -            160  
    2 Komfurer        a -      110    -            220  
    2 Køkkenskabe m. Bord a kr. 80     -            160  
           Litr. b. 1 Vaskegryde                  70  
       Kr.         990               Kr.     990
        Endvidere 26 m² Betongaard a. 3 Kr.  Kr.           80  
    22 m²   ....                   a  4  -   -              90  
     6  m² Mur m. Port  a 20 Kr.   -            120  
              1 Laage m. Piller         -              40     
        -            330                 -       330
                   Kr.  16,300

det bemærkes yderligere at der er 1 Skorsten i Litr. a og 1 i b. begge med 24 cm. lysning.
at der i 1918 er installeret elektrisk lys af Th.Stensgaard, Middelfart
at nærmeste nabo er Slagter H.Olsen
at der drives følgende Næringsbrug i Ejendommen: Skræderforretning

I 1931 Ændres Forsikringen på visse punkter idet ejendommen nu tilhøre
                                         Manufakturhandler Poul Asger Hansen
der installeres:  En Varmtvandsovn i tidligere Køkkenrum med 5 Radiatorer 2 i den
nederste og 3 i den øverste Lejlighed samt en Vandbeholder på Loft   der vurderes til 
                                                                                                                                                                       Kr.1500
1 Kakkelovn paa Loftværelset bibeholdes - ellers alt vurderet uforandret  sum nu ialt.
                                                                                                                                                                    kr. 16,700

 
          ...........