Villa »Pomona«, Vestergade 55

 blev bygget i 1917, af O.P.J.Jensen og  solgt til gartner N.P.Johansen,  der iflg. brandpolicen indrettet grøntbutik i kælderen
 - "Kælderen er delt i 5 rum med fliser i de 3 og Bræddegulv i 2 Rum, beregnet til Grøntbutik, samt Lejlighed" "Grøntboden" var indrettet med 2 hylder, 1 disk - lejligheden med  1 kakkelovn og 1 komfur.

-  På et senere tidspunkt blev der som det fremgå af nedenstående, Møbelværksted og Fiskehandel.

 
 

     
    - De 2 brødre, møbelpolstre Sv. Aa Hansen (billedet) der havde værksted, her før han etablerede sig i Vestergade   ...det senere "Standard"
     Fiskehandler Morten Peter Hansen drev her fiskehandel, før han, etablerede sig  dels i Vestergade 37, og slutteligt i Vestergade 25.