Marius Rasmussen's Købmandsbutik
Vestergade 22

 

 

Indehavere af  matr.nr. 1 fæ og 1abe

    I  
  1911 skøde fra H.G.Münster til kaptain H.C.Thiesen  
  1916 skøde fra do til fabriksdirektør N.C.Nielsen  
  1920 skøde fra do til købmand Chr. Jørgensen  
  1923
 

Skøde fra do til Edvard N.A,Bøving

Skøde (uddrag)
Jeg
Undertegnede Købmand Christian Jørgensen af Strib, skøder til Købmand Edvard Harald Adolf Bøving af Borsholm, den mig iflg. skøde af 17 dec. 1920 tilhørende, ved hovedgaden i Strib Stationsby liggende ejendom med grund og have, skyldsat under no. 1 fæ ...  Endvidere den i ejendommen drevne købmandshandel, det i butik og pakrum værende løse og faste inventar, elektrisk kaffemølle, vægte, lodder, ledninger, lysekroner, pult, trækvogn og nogle høns.... Jeg er uberettiget til indenfor en afstand af 10 km. fra Strib at oprette eller drive, eller deltage i driften af nogen forretning, der i nogen henseende konkurrerer med køberens forretning i den købte ejendom, sålænge jeg er intrsseret som parthaver i denne. Købesummen er fastsat til 33,200 kr.                      p.t. Middelfart den 20 juni 1923.
                                                                        - realregisteret fol. 709 - no 48 fol. 38

  1926 skøde fra do til Marius Rasmussen  
       
Middelfart Venstreblad
                    den 5te uar 1935.
Fra Strib til Svendborg.
  
Købmand M.Rasmussen, Strib, har drevet Forretning i Strib i mange Aar, har overtaget Carlsbergdepotet i Svendborg med tilhørende Ejendom.
      Overtagelsen sker straks.