Om Folkepensionistboligerne kaldet "Aldersrenten"

29 aug. 41 Fra en giver der ønskede at være anonym forelå gave på 1000 kr.. Beløbet ønskes anvendt til opførsel af et alderdomshjem. Beløbet er indsat i Nr. Aaby Sparekasse. Det vedtoges at anmode Amtet om, at give Borger optegning om at beløbet med påløbne renter, kun kan anvendes til det ønskede formål.
   Det vedtoges ligeledes at anmode amtet om, at bogen med beløb 11.875 kr. der er indkommen ved salget af "Fælleshaab", får samme påtegning.
24 april 42 Der forelå en gave på 1000 kr. fra fru Karen Ankersen, Strib, til benyttelse ved opførelsen af et alderdomshjem.
    Det vedtoges at modtage gaven med tak, samt at lade kapitalen binde til det ønskede formål.
28 juni 45 Forslag fra Hans Johansen, om at nedsætte et udvalg til at undersøge muligheden for at opføre et alderdomshjem eller et antal alderdomsboliger.
     Det vedtoges at nedsætte et udv. på 5 medlemmer .
     Følgende valgtes:
        Simon Hansen, A.Olsen, Hans Johansen, Poul Petersen og V.Lindskov
31 okt. 46 Eventuelt:
    Formanden aflagde beretning om hvad der var foretaget i anledning af opførelse af et alderdomshjem og alderdomsboliger, herunder om forhandlinger der var ført med Kauslunde og Gamborg kommuner om .... af et alderdomshjem i fællesskab.
     Det vedtoges at overlade til udvalget at arbejde videre med sagen på det skitserede grundlag..
28 fbr. 46 Forslag fra A.Olsen om, at de penge, som kommer ind ved efterbetaling af skatter som følge af den ekstraordinære formueopgørelse pr. 23 juli 1945, hensættes til brug ved opførelsen af et alderdomshjem og alderdomsboliger.
    For forslaget stemte 5 medens 5 stemte imod hvorefter forslaget bortfaldt.
31 okt. 46 Eventuelt:
    Formanden aflagde beretning om hvad der var foretaget i anledning af opførelse af et alderdomshjem og alderdomsboliger, herunder om forhandlinger der var ført med Kauslunde og Gamborg kommuner om .... af et alderdomshjem i fællesskab.
     Det vedtoges at overlade til udvalget at arbejde videre med sagen på det skitserede grundlag..
30 dec. 48 Forslag fra udvalget til opførelse af alderdomshjem og aldersrenteboliger om, at afholde licitation over opførelse af 12 ældreboliger i Strib.
   Det vedtoges at bemyndige udvalget til at lade  ....
Rejsegilde på Folkepensionistboligerne kaldet "Aldersrenten" i 1947

PÅ foto ses bl.a.:
 Sigurd Jacobsen, Murer Thomsen, Frede Borre, Mogens Petersen, Aage Nielsen, Murerm. Olsen Andersen, Tømrerm. Rs. Petersen, Jens Jønsson, Marius Madsen, Knud Jensen, Sigfred; og Thorvald Christensen